Vianočné veršíky
Nech v tento čarovný vianočný čas prinesie hlas anjelov do Vášho domova radosť, mier a Božie požehnanie. Prajeme krásne Vianoce
Na Vianoce a v roku novom vinšujem Vám nastokrát: teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom, šťastia, zdravia akurát, aby Vás mal každý rád!
Nech spolu s prskavkami na vianočnom strome zažiari aj láska, šťastie a pohoda!
Odletí posledný list z kalendára a rok sa s rokom pretne. Na starý budeme len spomínať a myslieť, čo nás v novom stretne.
Cez Vianoce vyber úsmev a rozdaj ho všetkým, dávaj si naň dobrý pozor, aby nebol riedky. Cez Vianoce vyber lásku, každému daj trochu, nech nám nikdy nezovšednie, ani v novom roku.
Nech vianočný stromček svieti naozaj pre všetky deti, nech vianočný stromček žiari všetkým mladým, aj tým starým.
Pod stromčekom dary, detská tvár už žiari, pod stromčekom balíčky pre veľkých i maličkých. Každý si v nich nájde, radosť, šťastie, nádej.
Čas vianočný je tu opäť vonku len sneh hustý nesmelo na dvere klope, musíme ho vpustiť. Priniesol nám radosť, lásku, tovar veľmi vzácny, má ho, zdá sa plnú tašku, hoci nie je lacný.
Blaha, šťastia hodiny v kruhu svojej rodiny užite si spoločne! Krásne sviatky vianočné zo srdca všetkým želá rodina naša celá.
Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí, keď Štedrý deň k vám zavíta. Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní.
Na krásne pokoja sviatky prijmite pozdrav môj krátky. Prežite chvíle vianočné v radosti, láske spoločne. V duchu sa spája s vami váš priateľ dobre známy...
Opäť sú tu Vianoce, ten prekrásny čas, keď prebúdza sa krásny cit lásky, šťastia v nás.
Vinšovačky
Ja som chlapec veľmi malý, mňa môj otec k vám poslali, žeby ste mi niečo dali, ale chytro, lebo mi už v bruchu svitlo. Vinšujem ja vám na tieto sviatky ponajprv šťastie, zdravie, hojné božské požehnanie, na poli úrody, v stodolách plienoty, v komore hojnosť, v pitvore svornosť, v izbe lásku, úprimnosť a na dietkach radosť, aby ste boli veselé ako v nebi anjeli a trváci ako tento stolíček. Radujem sa v tieto sviatky z narodenia Krista pána, nech vám on milí rodičia, všetko dobré z neba dáva.